INTEGRITETSPOLICY

Habit-Factory.com (“vi”, “vår”, “oss” eller “Habit Factory”) ägs och drivs av Habit Factory in Sweden AB, org.nr. 559198-2375, Ostmästargränd 5, 120 40 Årsta. Vi respekterar användarnas integritet och är helt engagerade i att skydda deras personuppgifter och använda den i enlighet med data sekretesslagar. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och behandlar alla personuppgifter som vi samlar in från dig – eller du ger oss – i samband med din användning av vår webbplats (b2b.habit-factory.com) eller våra mobilappar och vår utskriftstjänster (tillsammans, “Tjänster”). Genom att komma åt eller använda våra tjänster anger du att du förstår villkoren i denna sekretesspolicy. Vi samlar inte medvetet, underhåller, avslöjar eller säljer personlig information om användare under 16 år (16). Om du är under 16 år ska du inte använda våra tjänster. Om du är under 16 år och har använt våra tjänster, vänligen kontakta oss på e-postadressen nedan så att vi kan radera din personliga information. Om du använder våra tjänster enbart för ditt personliga bruk, ska du betraktas som ”användaren” och för syftet med den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) är vi personuppgiftsansvarig. Observera att även om våra tjänster kan innehålla länkar till andra webbplatser eller tjänster är vi inte ansvariga för respektive webbplats eller tjänstens sekretesspraxis och uppmuntrar dig att vara medveten om detta när du lämnar våra tjänster och läsa noggrant sekretesspolicyn för varje webbplats och service du besöker. Denna sekretesspolicy gäller inte tredje parts webbplatser och tjänster. Om du vill kontakta Habit Factory angående dina personuppgifter eller denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på info@habit-factory.com.

INFORMATION VI SAMLAR IN OM ANVÄNDARE OCH HUR VI ANVÄNDER DEN

Om du är en användare och det är nödvändigt att fullgöra vårt avtal med dig i syfte att tillhandahålla, underhålla eller förbättra våra produkter och tjänster (inklusive, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, alla frågor i vårt legitima intresse med med avseende på tjänsterna) kommer vi att bekräfta din identitet, kontakta dig, ge kundsupport (inklusive via chatt, i kommentarsektionen på vår blogg eller andra plattformar, där du kan nå oss), driva ditt konto hos oss och fakturera dig. För ovannämnda ändamål samlar vi in ​​information som kan innehålla följande personuppgifter:

  • Namn;
  • Fraktinformation;
  • E-postadress och telefonnummer;
  • Betalnings- och faktureringsinformation (betalningsmetods information, första och sista siffran på ditt betalkort).
  • Information om orderhantering

Om du har gett ditt samtycke när du registrerar ditt konto, när du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller blogg, eller delat din e-postadress eller annan personlig information med oss ​​för att få annan information kommer vi att behandla din e-postadress för att skicka dig den informativa och/eller reklammaterial som du prenumererar på till exempel nyhetsbrev, annonser av våra tjänster och annan information om våra tjänster som du har begärt. När som helst kan du avsluta prenumerationen på att ta emot ovanstående information i våra e-postfot och genom dina meddelandeinställningar på Habit Factory.

När du ringer till vår kundsupportelefon kan vi övervaka eller spela in samtalet för att säkerställa kvaliteten på vår kundsupport. Om du har ett Habit-Factory B2B-konto behåller vi inspelningen så länge du har ett konto. Om du inte har ett konto kommer vi att radera inspelningen inom tolv månader eller behålla den, om det kommer att behövas för att lösa tvister mellan dig och oss.

Genom att använda cookies och liknande teknik på vår webbplats kan vi samla in data som information på din enhet, dina preferenser och information som fylls när du besöker vår webbplats, din interaktion med webbplatsen och annan information som används för analytisk, marknadsföring och inriktningsaktiviteter (inklusive unika besök, återbesök, sessionens längd, åtgärder utförda på webbsidan). Läs mer om hur vi använder cookies på vår webbplats och hur du väljer bort intressebaserad reklam genom att klicka här.

Eftersom det ligger i våra legitima intressen att säkerställa vår nätverkssäkerhet, ge dig tillgång till och förbättra våra tjänster, samlar vi också in följande tekniska användningsdata:

  • Hur och när du öppnar ditt konto;
  • Information om enheten och webbläsaren du använder;
  • IP-adress och enhetsdata.

DELA PERSONUPPGIFTER MED TREDJE PART

För att Habit Factory ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster, arbetar vi med tredje part (“tredjepartsleverantörer”) med vilka vi delar personuppgifter för att stödja dessa tjänster.

Information som du har gett oss under användningen av våra tjänster, inklusive teknisk användningsinformation, delas med tredje parter som tillhandahåller värdtjänster och samlokaliseringstjänster samt data- och cybersäkerhetstjänster.

Information du har gett oss under användningen av våra tjänster kan delas med tillverkningstjänster från tredje part som vi anlitar för att tillhandahålla tjänster.

Din e-postadress och andra kontaktuppgifter som du har gett oss och dina meddelanden till vår kundtjänst delas med kommunikation, e-postdistribution och tjänster för innehållsleverans samt systemtjänstleverantörer.

Information om dina inköp och betalningar delas med fakturering och betalningstjänster, bedrägeribekämpning och förebyggande tjänster, bokföring och finansiella rådgivare.

Information om din användning av vår webbplats och annan information som tas emot från cookies och liknande teknik delas med webbanalys, sessioninspelning och online-marknadsföringstjänster.

Information om ditt konto, inköp och preferenser kan delas med marknadsföringstjänster.

I den mån det är rimligt och nödvändigt för att försvara våra juridiska rättigheter kan vi dela dina personuppgifter med våra juridiska rådgivare.

Vi delar endast personuppgifter till tredjepartsleverantörer som har åtagit sig att uppfylla skyldigheterna i tillämpliga dataskyddslagar.

Under vissa omständigheter är vi skyldiga att dela information med tredje part för att följa rättsliga krav eller förfrågningar, samt för att skydda våra eller tredje parts lagliga intressen. Vi kommer också att avslöja din information till tredje part i och utanför ditt land endast i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, inklusive:

till en potentiell köpare eller köpare som förvärvar alla eller i huvudsak oss alla eller vår verksamhet;
till en tredje part i händelse av att vi säljer eller köper något företag eller genomgår en fusion, i vilket fall vi kan avslöja din information till den potentiella köparen av sådan verksamhet; och
till en tredje part om vi säljer, köper, slår ihop eller samarbetar med andra företag eller företag, genomgår en omorganisation, konkurs eller avveckling; eller på annat sätt genomföra en affärstransaktion eller sälja några eller alla våra tillgångar. I sådana transaktioner kan din information vara bland de överförda tillgångarna.

LAGRINGSPERIODER

Vi kan behålla dina personuppgifter så länge du har ett Habit Factory B2B-konto eller någon av ovannämnda rättsliga grund för behandling av personuppgifter fortfarande finns. Om du till exempel avslutar prenumerationen på vår e-post för marknadsföring, nyhetsbrev eller blogg kommer vi att stoppa behandlingen av personuppgifterna för sådana ändamål. Om du har använt våra tjänster utan att skapa ett Habit Factory B2B-konto kommer vi att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla vår lagliga skyldighet att behålla information om tillhandahållande av tjänster, till exempel för skatteändamål.

Efter att du har avslutat ditt förhållande med oss ​​genom att radera ditt Habit Factory B2B-konto eller på annat sätt slutar använda våra tjänster kan vi fortsätta att lagra kopior av dina uppgifter vid behov för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, för att lösa tvister mellan dig och oss, för att förhindra bedrägeri och missbruk, för att genomdriva våra avtal och/eller för att skydda våra legitima intressen (i den utsträckning som vi tillåts enligt tillämplig lag att fortsätta lagra kopior för att skydda våra legitima intressen).

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Om du är en användare som är belägen i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Storbritannien, i enlighet med Europeiska unionens och Förenade kungarikets dataskyddsbestämmelser, har du vissa rättigheter med avseende på dina personuppgifter. Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter; under vissa omständigheter för att korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter genom att logga in på ditt Habit Factory B2B-konto eller genom att nå oss med hjälp av kontaktinformationen nedan. Dessutom kan du motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter under vissa omständigheter (särskilt om vi inte är skyldiga att behandla dina uppgifter för att uppfylla ett avtalsmässigt eller annat juridiskt krav). Dessa rättigheter kan vara begränsade, till exempel om att uppfylla din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person, eller om du ber oss att radera information som vi enligt lag är skyldig att behålla, tillåts enligt lag att behålla eller har tvingande legitima intressen att behålla (i den mån tillämplig lag tillåter oss att behålla sådan information baserat på våra legitima intressen).

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter olagligt har du rätt att lämna in ett klagomål till kontaktinformationen nedan eller till din respektive datatillsynsmyndighet.

INFORMATIONSSÄKERHET

Vi försöker använda rimliga organisatoriska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. Vi uppmuntrar dig att ta hand om de personuppgifter som du behandlar online och ställa in starka lösenord för ditt Habit Factory B2B-konto, begränsa åtkomsten till din dator och webbläsare genom att logga ut efter att du har avslutat din session och undvik att ge oss all känslig information.

INTERNATIONELLA DATAÖVERFÖRINGAR

All information du tillhandahåller kan överföras eller nås av vårt moderbolag i Sverige, våra dotterbolag och dotterbolag i andra länder och våra tredjepartsleverantörer för tillhandahållande av våra tjänster som beskrivs i denna sekretesspolicy. När vi överför din information globalt, vidtar vi nödvändiga åtgärder för att säkerställa adekvat skydd av din information, inklusive där det krävs enligt tillämplig lag som går in i Europeiska kommissionens modellklausuler för överföring av personuppgifter till tredjeländer (dvs. standardavtalsklausulerna).

SEKRETESSPOLICYÄNDRINGAR

Alla ändringar vi gör i denna sekretesspolicy i framtiden kommer att publiceras på den här sidan. Därför rekommenderar vi att du kontrollerar den här sidan ofta då och då.

KONTAKTINFORMATION

Om du har frågor om dina personuppgifter eller denna sekretesspolicy, eller om du vill lämna in ett klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post på info@habit-factory.com 

Adress

Habit Factory in Sweden AB
Ostmästargränd 5
120 40 Årsta
SWEDEN

© 2024 Habit Factory in Sweden AB

© 2024 Habit Factory in Sweden AB

Villkor Integritet Cookies